KDN Logotyp

Wyniki rekrutacji studentów kierunku Pedagogika do projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pn. Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych – V nabór.

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO
O CHARAKTERZE KONCEPCYJNYM PT.: „PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH W PAŃSTWOWYCH WYŻSZYCH SZKOŁACH ZAWODOWYCH”:

Lista studentów zakwalifikowanych do projektu

Na skróty

Partnerzy Uczelni: