VI Konferencja metodyczna Instytutu Nauk Humanistycznych

W dniu 11 maja br. odbyła się w murach naszej Uczelni VI Konferencja metodyczna, organizowana przez Instytut Nauk Humanistycznych (Zakład Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej).

Konferencję otworzyły: Prorektor ds. Nauczania i Ogólnych  PWSZ im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu, dr Katarzyna Wadoń-Kasprzak i Kierownik Zakładu Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej, prof. nadzw. dr hab. Alina Górniok-Naglik. Tematyka  spotkania  oscylowała wokół istotnych problemów edukacji małego dziecka. Między innymi poruszono kwestie związane  z nauką programowania w klasach młodszych, a także zagadnienia  integracji sensorycznej i odruchów prymitywnych, które mogą być przyczyną trudności w funkcjonowaniu i zachowaniu się dziecka, co więcej  są one również powodem  zaburzeń w procesie jego uczenia się.

Podwójna tura warsztatów tematycznych (stanowiąca nowe rozwiązanie organizacyjne) umożliwiła licznie przybyłym na konferencję nauczycielom poszerzenie nie tylko swojej wiedzy, ale również doskonalenie praktycznych kompetencji.

Na skróty

Partnerzy Uczelni: