Zmiana terminu składania ofert – usługi prawne

Zamawiający informuje, że dokonał zmiany treści zapytania ofertowego na usługi prawne z dnia 30.04.2018 r., polegającej na zmianie terminu składania ofert i wprowadzeniu informacji o terminie otwarcia ofert.

  1. W punkcie 1. zapytania ofertowego, zamawiający zmienił zapis:

„Oferty należy przesyłać Zamawiającemu na adres do korespondencji wskazany w pkt. I drogą pocztową lub składać osobiście w siedzibie Zamawiającego (biuro projektu, piętro III, p. 3.05) zgodnie z instrukcjami zawartymi w pkt. VIII, do dnia 09.05.2018 r do godz. 14.00.

na

„Oferty należy przesyłać Zamawiającemu na adres do korespondencji wskazany w pkt. I drogą pocztową lub składać osobiście w siedzibie Zamawiającego (biuro projektu, piętro III, p. 3.05) zgodnie z instrukcjami zawartymi w pkt. VIII, do dnia 14.05.2018 r do godz. 14.00. Otwarcie ofert nastąpi w Biurze Projektu w dniu 14.05.2018 o godz. 14.30.”

pobraneZmiana terminu składania ofert

Na skróty

Partnerzy Uczelni: