Unieważnienie postępowania w trybie zapytania ofertowego na usługi prawne z dnia 30.04.2018 r.

pobraneUnieważnienie – usługi prawne -zapytanie ofertowe z 30.04.2018

 

pobraneProtokół – otwarcie ofert

Na skróty

Partnerzy Uczelni: