19.01.2018 – Zaproszenie do składania ofert – szkolenia dla pracowników dydaktycznych

19.01.2018 r.

Zapraszamy do składania ofert w przedmiocie zamówienia „usługi szkoleniowe – szkolenia dla kadry dydaktycznej” w następujących obszarach merytorycznych:

  1. tutoring,
  2. kompetencje miękkie w pielęgniarstwie,
  3. innowacyjne metody nauczania,
  4. wprowadzanie Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej,
  5. „Evidence Based Nursing”,
  6. praca w zespole medycznym,

na rzecz Zamawiając

ego, tj. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu, w ramach Projektu >>Program Rozwoju dla Studentów Pielęgniarstwa w PWSZ w Oświęcimiu<< realizowanego z dofinansowaniem ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 5.3.

Szczegóły dotyczące postępowania na wybór Wykonawcy są zamieszczone w załącznikach poniżej (do pobrania):

pobraneZaproszenie do składania ofert

pobraneUmowa

pobraneZałącznik do umowy

wwZałącznik nr 2 do Zaproszenia – wzór formularza oferty

wwZałącznik nr 4 do Zaproszenia – opis doświadczenia w obszarach merytorycznych

 

 

Na skróty

Partnerzy Uczelni: