16.05.2018 – Zapytanie ofertowe – usługi prawne

FE_POWER_poziom_pl

 

16.05.2018 r.

Zapraszamy do składania ofert w przedmiocie zamówienia: usługi społeczne, usługi prawne.

Przedmiotem zamówienia są usługi prawnicze, pomoc prawna oraz przygotowanie dokumentacji w ramach postępowania związanego z udzieleniem zamówień publicznych, w tym: opracowanie dokumentacji, wybór procedury i jej przeprowadzenie w celu właściwej realizacji projektów: „Uczelnia na wyższym poziomie. Zintegrowany Program Rozwoju PWSZ im. rtm. Pileckiego w Oświęcimiu” (POWR.03.05.00-00-Z049/17)”; „MEDSIM – opracowanie i wdrożenie Programu Rozwojowego Pielęgniarstwa” (POWR.05.03.00-00-0083/17) finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu oraz przy zamówieniach publicznych związanych z inwestycjami i robotami budowlanymi realizowanymi przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. rtm. W. Pileckiego          w Oświęcimiu.

Szczegóły dotyczące postępowania na wybór Wykonawcy są zamieszczone w załącznikach poniżej:

pobraneZapytanie ofertowe – usługi prawne

 

wwWzór formularza oferty – Załącznik nr 1

 

wwWzór oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym – Załącznik nr 2

 

pobraneWzór umowy – Załącznik nr 3

 

wwWzór oświadczenia wykonawcy potwierdzającego spełnianie kryterium merytorycznego – Załącznik nr 4

 

pobraneInformacja dotycząca otwarcia ofert

 

Na skróty

Partnerzy Uczelni: