KDN Logotyp

3/PN/2014

Postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na druk i dostawę materiałów promocyjnych dla Projektu pod nazwą Urząd Gminny – sprawny i przyjazny POKL.05.02.01-00-102/10.

zip3-PN-2014


Unieważnienie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na druk i dostawę materiałów promocyjnych dla Projektu pod nazwą „Urząd gminny – sprawny i przyjazny” POKL 05.02.01-00-102/10.

zip3/PN/2014

Na skróty

Partnerzy Uczelni: