KDN Logotyp

Godło, logo i sztandar Uczelni

Logo i Godło Uczelni w Oświęcimiu

o460do463d

Sztandar PWSZ w Oświęcimiu – awers, rewers

o461do462d

 

 

 

 

 

 

 

Na skróty

Partnerzy Uczelni: