Społeczna Inspekcja Pracy

W związku z istotnymi wątpliwościami dotyczącymi decyzji pani Kanclerz, że wykładowcy uczestniczący w obowiązkowym szkoleniu z RODO muszą odrabiać przewidziane w godzinach szkolenia zajęcia dydaktyczne, Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy złożył do Rektora PWSZ, prof. dr hab. Witolda Stankowskiego, pismo z prośbą o wydanie opinii w tym zakresie.

Warto zauważyć, że wg Państwowej Inspekcji Pracy szkolenie zawodowe wlicza się w czas pracy pracownika, jeżeli „odbywa się w dniu, w którym pracownik miał wykonywać pracę zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy” (https://www.pip.gov.pl/pwp/pdf/prezentacja_czaspracy.pdf, str. 6).

Na skróty

Partnerzy Uczelni: