Do JM Rektora PWSZ w Oświęcimiu

                                            Jego Magnificencja

                                            Rektor 

                                            Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 

                                            im. rotmistrza W. Pileckiego w Oświęcimiu 

                                            prof. zw. dr hab. Witold Stankowski 

 

l.dz. 12/2018

Działając na podstawie ustawy z dnia 24 czerwca 1983 r. o Społecznej Inspekcji Pracy (Dz.U. z 1983 r. Nr 35, poz. 163 z p. zm.), zwracamy się z prośbą o umożliwienie przeprowadzenia wyborów Społecznej Inspekcji Pracy, w dniu 21.05.2018 r. (poniedziałek), w godz. od 10.00 do 16.00.

Mając na względzie zachowanie płynności pracy, wybory zostaną przeprowadzone poza zebraniem, w formie tzw. „wyborów z urną”, które przeprowadzi Komisja Wyborcza w poszczególnych komórkach organizacyjnych PWSZ.

Następnie urna zostanie wystawiona w hallu obok punktu wydawania kluczy w budynku Collegium sub Horologio.

Wybory zostaną przeprowadzone przez Komisję Wyborczą w składzie :

Jacek Urbiński         –       Przewodniczący Komisji Wyborczej

Janusz Gołdynia      –      Członek Komisji Wyborczej

powołaną przez organizację związkową.

Prosimy o zapoznanie pracowników z informacją o wyborach Społecznej Inspekcji Pracy w sposób przyjęty w PWSZ. 

Za przychylne podejście do powyższego problemu i pomoc w organizacji wyborów z góry dziękujemy.

Z poważaniem

Na skróty

Partnerzy Uczelni: