Relacja z posiedzenia Senatu w dniu 28.05.2018 r.

W dniu 28.05.2018 r. uczestniczyliśmy w posiedzeniu Senatu Uczelni. Naszym przedstawicielem był przewodniczący Komisji Zakładowej Jacek Urbiński.

Celem naszego udziału w posiedzeniach Senatu jest monitorowanie ważnych spraw pracowniczych, a także dbałość o jakość kadr i kształcenia, przekładające się na poziom i notowania Uczelni.

Dla dobrego przygotowania się do uczestnictwa w posiedzeniach Senatu ważne jest wcześniejsze zapoznanie się z materiałami zgłoszonymi do procedowania. Podobnie jak Senatorowie reprezentujemy pracowników, toteż wcześniejsze przedyskutowanie tematów jest dla nich istotne. O taką możliwość prosiliśmy p. Rektora podczas spotkania 10.05.2018 r.

Na to posiedzenie Senatu nie otrzymaliśmy materiałów. Podczas wywołanej dyskusji padło zapewnienie p. Rektora o podtrzymaniu obietnicy wcześniejszego dostarczania materiałów na posiedzenia Senatu.

W Uczelni trwają postępowania konkursowe. 10.05.2018 r. zgłosiliśmy p. Rektorowi chęć uczestnictwa w nich w charakterze obserwatora. Do obecnego posiedzenia Senatu władze Uczelni nie zajęły stanowiska. W odpowiedzi na zadane pytanie padła odpowiedź p. Rektora wykluczająca udział przedstawiciela związku zawodowego w postępowaniach konkursowych. Nasza opinia w tym temacie pozostaje jednak niezmienna. Chcemy brać udział w postępowaniach konkursowych. Nie znamy przepisu zakazującego.

W sytuacji braku wcześniejszego zapoznania się z materiałami oraz skróconego referowania poszczególnych punktów porządku obrad nie mamy pełnego obrazu przyjętych ustaleń. W tej sytuacji podtrzymaliśmy oczekiwanie zmiany warunków konkursowych. Oczekujemy zapisu …preferowane pierwsze zatrudnienie… w miejsce … wymagane…. Padła obietnica dotrzymania ustaleń negocjacji.

W imieniu zarządu – Jacek Urbiński

Na skróty

Partnerzy Uczelni: