Wyniki wyborów na SIP

Oświęcim, 21.05.2018 r.

Komunikat Komisji Wyborczej ds. wyborów Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy oraz Oddziałowych Społecznych Inspektorów Pracy dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu

W imieniu Komisji Wyborczej oświadczam, iż w wyborach przeprowadzonych w dniu 21.05.2018r. udział wzięło 63 pracowników PWSZ im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu.

W ich wyniku Zakładowym Społecznym Inspektorem Pracy wybrany został Łukasz Wiraszka, a Oddziałowym Społecznym Inspektorem Pracy dla budynku Collegium sub Horologio Małgorzata Zarębska.

Drugiego Oddziałowego Społecznego Inspektora Pracy dla budynku Collegium Primum nie wybrano z powodu braku zgłoszeń kandydatów. Może to nastąpić w wyborach uzupełniających.

W imieniu Komisji Wyborczej – Przewodniczący Jacek Urbiński

Na skróty

Partnerzy Uczelni: