KDN Logotyp

Termin rekrutacji do udziału w projekcie „Uczelnia na wyższym poziomie. Zintegrowany Program Rozwoju PWSZ im. rtm. Pileckiego w Oświęcimiu”

Rekrutacja studentów do projektu „Uczelnia na wyższym poziomie. Zintegrowany Program Rozwoju PWSZ im. rtm. Pileckiego w Oświęcimiu.”  Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój zostanie zakończona  w dniu 31 marca 2019r.

W ramach projektu będą realizowane bezpłatne szkolenia, kursy i wyjazdy studyjne mające na celu podniesienie kompetencji studentów w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadającym potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. Dodatkowo każdy z uczestników zostanie objęty indywidualnym wsparciem doradcy zawodowego. Osoby angażujące się w projekt nie mogą być jednocześnie uczestnikiem innego projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Regulamin i formularze zgłoszeniowe można znaleźć na stronie internetowej Uczelni w zakładce „Projekty unijne”:

Regulamin naboru uczestników projektu – studenci

Osoby zainteresowane proszone są o dostarczenie uzupełnionych dokumentów do Działu Projektów i Zamówień Publicznych – pokój 1.13 w budynku Collegium Primum lub przesłanie ich pocztą na adres: ul. Kolbego 8, 32-600 Oświęcim, z dopiskiem „Szkolenia – ZSZ”. Dokumenty te powinny być wydrukowane w kolorze.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 33 842 98 08 (wew. 158), e-mail: [email protected] oraz osobiście w Dziale Projektów i Zamówień, gdzie można także pobrać gotowe dokumenty aplikacyjne.

Na skróty

Partnerzy Uczelni: