Osoby niepełnosprawne

BIURO DS. STUDENTÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI
pok. 1.14, budynek Collegium Primum
pn.- pt. 7.30 – 15.30
tel. (33) 842 98 56

Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych
dr Jadwiga Oleksy (Instytut Nauk Humanistycznych)
pok. 3.02, budynek Collegium Primum
e-mail: [email protected]
tel. 508 303 426


Konsultacje w sprawach studentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:

Osoby z niepełnosprawnością lub żyjące w rodzinach, w których funkcjonuje osoba z niepełnosprawnością, generują specyficzne potrzeby związane z kontynuowaniem i pogłębianiem swojej nauki. Potrzeby te wynikają z konieczności ograniczenia barier lub stworzenia specjalnych warunków do swobodnego korzystania z ofert edukacyjnych. Dlatego określono je jako specjalne potrzeby edukacyjne.

 

Dyżury Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych (w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017):
pok. 3.02, budynek Collegium Primum

23.02.2017 – godz. 11.15-12.00
02.03.2017 – godz. 11.15-12.00
09.03.2017 – godz. 11.15-12.00
16.03.2017 – godz. 11.15-12.00
23.03.2017 – godz. 11.15-12.00
30.03.2017 – godz. 11.15-12.00
06.04.2017 – godz. 11.15-12.00
13.04.2017 – godz. 11.15-12.00

20.04.2017 – godz. 11.15-12.00
27.04.2017 – godz. 11.15-12.00

04.05.2017 – godz. 11.15-12.00

11.05.2017 – godz. 11.15-12.00

18.05.2017 – godz. 11.15-12.00

25.05.2017 – godz. 11.15-12.00

01.06.2017 – godz. 11.15-12.00

08.06.2017 – godz. 11.15-12.00


Wsparcie dla studentów niepełnosprawnych:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu finansuje z dotacji budżetowej działania, których celem jest stwarzanie studentom, będącym osobami niepełnosprawnymi, warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia. Wsparcie jest udzielane wyłącznie w formie niepieniężnej, w postaci świadczenia określonych usług na rzecz studentów niepełnosprawnych.

Szczegółowe zasady określone zostały w Regulaminie przyznawania wsparcia oraz wydatkowania dotacji na zadania związane ze stwarzaniem studentom, będącymi osobami niepełnosprawnymi, warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia  w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu:

pobraneRegulamin przyznawania wsparcia osobom niepełnosprawnym

pobraneZał. nr 1 do Regulaminu – kwestionariusz rejestracyjny

pobraneZał. nr 2 do Regulaminu – wniosek o przyznanie wsparcia


o2296mUczelnia przyjazna studentom niepełnosprawnym:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu dba o każdego studenta. Stara się nie tylko o wysoki poziom kształcenia, dogodne warunki nauki, ale również o techniczne ułatwienia dla osób niepełnosprawnych w dostępie do nauki.

Wszystkie obiekty Uczelni są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Są to m.in. wydzielone i oznaczone miejsca parkingowe, odpowiednio przystosowane korytarze, nowoczesne sanitariaty i windy umożliwiające przemieszczanie się między piętrami. W Bibliotece Uczelnianej zorganizowano specjalne stanowisko komputerowe z odpowiednim oprzyrządowaniem dla osób niedowidzących (pomieszczenie przygotowane do indywidualnej pracy).

Uczelnia podejmuje rozmaite działania, mające na celu wyrównanie szans edukacyjnych osób niepełnosprawnych. Działania te obejmują m.in.:
• zmiany uregulowań prawnych,
• wsparcie finansowe (stypendia specjalne),
• pomoc Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych przy rozwiązywaniu indywidualnych problemów osób niepełnosprawnych,
• zakup sprzętu i oprogramowania specjalistycznego, ułatwiającego edukację osobom z różnymi dysfunkcjami zdrowotnymi,
• udział w konferencjach, szkoleniach i kursach o tematyce poruszającej problemy i sprawy osób niepełnosprawnych.

 

Na skróty

Partnerzy Uczelni: