KDN Logotyp

Organizacja roku akademickiego

Organizacja roku akademickiego 2019/2020

Rok akademicki 2019/2020 rozpoczyna się 1 października 2019 roku i trwa do 30 września 2020 roku. Dzieli się na dwa semestry:

  • zimowy – od 1 października 2019 roku do 23 lutego 2020 roku
  • letni – od 24 lutego 2020 roku do 30 września 2020

W roku akademickim 2019/2020 zajęcia dydaktyczne odbywają się w następujących terminach:

  • od 1 października 2019 roku do 20 grudnia 2019 roku
  • od 7 stycznia 2020 roku do 26 stycznia 2020 roku
  • od 24 lutego 2020 roku do 9 kwietnia 2020 roku
  • od 15 kwietnia 2020 roku do 14 czerwca 2020

W roku akademickim 2019/2020 sesje egzaminacyjne odbywają się w następujących terminach:

Zimowa:

od 27 stycznia 2020 roku do 9 lutego 2020 roku

Zimowa poprawkowa:

od 17 lutego 2020 roku do 23 lutego 2020 roku

Letnia:

od 15 czerwca 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku

Letnia poprawkowa:

od 1 września 2020 roku do 15 września 2020 roku.


W    roku    akademickim     2019/2020     dniami     wolnymi     od    zajęć     poza    sesjami egzaminacyjnymi są:

Przerwa świąteczna:

od 21 grudnia 2019 roku do 6 stycznia 2020 roku

Przerwa semestralna:

od 10 lutego 2020 roku do 16 lutego 2020 roku

Przerwa świąteczna:

od 10 kwietnia 2020 roku do 14 kwietnia 2020 roku

Przerwa wakacyjna dla studentów:

od 1 lipca 2020 roku do 30 sierpnia 2020 roku

Wszystkich Świętych: 1 listopada 2019 roku

Narodowe Święto Niepodległości: 11 listopada 2019 roku Święto Trzech Króli: 6 stycznia 2020 roku Międzynarodowe Święto Pracy: 1 maja 2020 roku

Święto Konstytucji 3 maja: 3 maja 2020 roku

Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki): 31 maja 2020 roku

Boże Ciało: 11 czerwca 2020 roku


Dni Rektorskie:

  • 3 października 2019 roku od godz. 12.00 – inauguracja nowego roku akademickiego,
  • 2 i 3 stycznia 2020 roku
  • 25 maja 2020 roku od godz. 12.00 – Święto Uczelni, Dzień Patrona Uczelni,
  • 12 czerwca 2020

Rektor    –    z    ważnych    powodów    związanych    z    działalnością     PWSZ    Oświęcim im. rtm. W. Pileckiego – może ustalić dodatkowe dni lub godziny wolne od zajęć.

Okres od 16 do 30 września 2020 roku przeznaczony jest na załatwianie spraw organizacyjnych związanych z zakończeniem roku akademickiego 2019/2020 i rozpoczęciem roku akademickiego 2020/2021.

Szczegółową organizację roku akademickiego dla poszczególnych kierunków studiów niestacjonarnych ustala Dyrektor Instytutu w oparciu o  Komunikat Prorektora ds. Nauczania i Ogólnych oraz obowiązujące plany studiów i programy kształcenia.


Zarządzenie 11 – 2019 w sprawie organizacji roku akademickiego 2019 – 2020

Na skróty

Partnerzy Uczelni: