KDN Logotyp

Zarządzanie
studia licencjackie

Zarządzanie Przestrzenią Publiczną – nowość!

g39dStudia trwają trzy lata i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata.

Specjalność ta umożliwia uzyskanie interdyscyplinarnej wiedzy i umiejętności z zakresu przestrzennej organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego w zakresie ekonomicznym, przyrodniczym, społeczny i technicznym. Organizacja studiów zakłada rozwój umiejętności studenta w zakresie szeroko rozumianej gospodarki przestrzennej.

Zarządzanie Jakością

Studia trwają trzy lata i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Program specjalności zarządzanie jakością umożliwia zdobycie wszechstronnej wiedzy oraz nabycie praktycznych umiejętności z zakresu unikatowej na polskim rynku edukacyjnym specjalności studiów.

Zarządzanie Finansami

credit-card-1104961_640Studia trwają trzy lata i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Specjalność umożliwia zdobycie wiedzy  z zakresu szeroko rozumianych finansów. Analityczne spojrzenie na funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz innych instytucji połączone z teoretyczną, specjalistyczną widzą z zakresu finansów, prawa, rachunkowości daje absolwentom szerokie spektrum możliwości zatrudnienia.

Studenci są rekrutowani na kierunek, a nie na specjalność. Specjalność wybierana jest w II semestrze.

Zarządzanie w Hotelarstwie i Gastronomii

Celem tej specjalności jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanych menedżerów do pracy w organizacjach biznesowych, publicznych i pozarządowych działających w branży usługconference-595853_640 hotelarskich i gastronomicznych. Absolwenci zostaną również wszechstronnie przygotowani do podjęcia własnej działalności gospodarczej. Absolwenci tej specjalności po spełnieniu stosownych wymagań oraz pomyślnym zdaniu egzaminów mogą uzyskać: certyfikat auditora wewnętrznego systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001:2008 oraz auditora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności HACCP.

 

Na skróty

Partnerzy Uczelni: