Kontakt

Dział Nauczania i Spraw Studenckich

mgr Monika Ubik
p.o. Kierownika Działu Nauczania

mgr Lidia Pietras
Starszy referent administracyjny

tel.  33 842 98 13

e-mail: [email protected]

e-mail: [email protected]


Instytut Nauk Humanistycznych

Kierunki: Pedagogika – studia licencjackie i magisterskie, Filologia
Studia podyplomowe: Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza

mgr Joanna Kramarczyk
Starszy referent administracyjny

tel. 33 842 98 28
e-mail: [email protected]

e-mail: [email protected]


Instytut Nauk Politycznych im. Jana Karskiego

Kierunki: Politologia – studia licencjackie i magisterskie, Praca socjalna, Bezpieczeństwo wewnętrzne – studia licencjackie – nowość!!!
Studia podyplomowe: Edukacja dla Bezpieczeństwa

mgr Wioletta Gałaj
Starszy referent administracyjny

tel. 33 842 98 27
e-mail: [email protected]


Instytut Pielęgniarstwa

Kierunki: Pielęgniarstwo – studia licencjackie i magisterskie,
Studia pomostowe ścieżka AB

Aleksandra Babiarz
Referent administracyjny

tel. 33 842 98 04
e-mail: [email protected]


Instytut Informatyki

Kierunki: Informatyka, Finanse i Rachunkowość

lic. Kinga Skarbek
Referent administracyjny

tel. 33 842 98 15
e-mail: [email protected]


Instytut Zarządzania i Inżynierii Produkcji

Kierunki: Zarządzanie, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Studia podyplomowe: Zintegrowane Systemy Zarządzania, Kontrola Zarządcza w Jednostkach Zarządzania Finansów Publicznych

mgr Marzena Oszast-Chapagain
Referent administracyjny

mgr Patrycja Róża
Referent administracyjny

tel. 33 842 98 07
e-mail: [email protected]


Instytut Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek: Wychowanie Fizyczne

lic. Kinga Skarbek
Referent administracyjny

tel. 33 842 98 15
e-mail: [email protected]


 

Na skróty

Partnerzy Uczelni: