Filologia
studia licencjackie

Filologia Angielska

UCZELNIA OFERUJE NOWĄ SPECJALIZACJĘ OD ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018!

język angielski z językiem niemieckim w biznesie i turystyce – nowość!

Ponadto oferujemy:

specjalizację nauczycielską

 

Studia trwają trzy lata i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Studenci tej specjalności zdobędą biegłą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, zbliżoną do rodzimej kompetencji językowej. Zdobędą również wiedzę o literaturze, kulturze, historii i realiach anglojęzycznego obszaru językowego, pozwalającą na praktyczne jej wykorzystanie w wielu _MG_1162działaniach i rozwijanie umiejętności, na które jest duże zapotrzebowanie na obecnym rynku pracy.

Studenci od I roku wybierają specjalizację nauczycielską lub specjalizację język angielski z językiem niemieckim w biznesie i turystyce. Na pierwszej nabędą umiejętności stosowania technik i metod nauczania języka angielskiego jako obcego oraz otrzymają formalne kwalifikacje do nauczania tego języka w szkołach zgodnie z Rozporządzeniem MEN. Na drugiej specjalizacji studenci nabędą umiejętności językowe – niezbędne dla komunikacji z niemieckojęzycznymi partnerami biznesowymi oraz dla kompleksowej obsługi niemieckojęzycznych turystów. Absolwent będzie mógł podjąć zatrudnienie między innymi w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, krajowych i zagranicznych, w sektorze turystyczno-hotelarskim, czy w biurach promocji i współpracy zagranicznej.

Obydwie specjalizacje przygotowują studentów do podjęcia studiów drugiego stopnia na różnych specjalnościach, np.: filologia angielska, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, kulturoznawstwo.

Filologia Germańska z Językiem Angielskim

   UCZELNIA OFERUJE NOWĄ SPECJALIZACJĘ OD ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018!

specjalizacja:
biznes i turystyka – nowość!


Studia trwają trzy lata i kończą się zdobyciem tytułu licencjata. Studenci tej specjalności opanują czynnie język niemiecki na poziomie co najmniej C1, a język angielski na poziomie co najmniej B2 PLUS, poznają kulturę i tradycje naszych zachodnich sąsiadów. Z umiejętnościami, jakie zdobywają podczasstudenci studiów, z łatwością odnajdą się na rynku pracy. Sporo niemieckich firm ma w Polsce swoje filie i oddziały,  również rozwój polskiej turystyki i hotelarstwa stwarza zapotrzebowanie na osoby posługujące się biegle językiem oraz znające obyczaje społeczeństwa zachodniego.

Absolwenci studiów licencjackich będą mogli kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia na różnych specjalnościach, np.: filologia angielska, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, kulturoznawstwo.

Na skróty

Partnerzy Uczelni: