KDN Logotyp

Uczelnie z krajów programu / partnerskie

UMOWY Z KRAJAMI PROGRAMU – KA103

WYKAZ UCZELNI, Z KRAJÓW PROGRAMU (KA103), Z KTÓRYMI PODPISANE ZOSTAŁY UMOWY MIĘDZYINSTYTUCJONALNE W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

 

Wykaz umów, w ramach których możliwy jest wyjazd wyjazd studentów i pracowników (z danymi kontaktowymi):

Wykaz umów międzyinstytucjonalnych Erasmus+ (uczelnie z krajów programu – KA103)


Kraj
Nazwa uczelni
Kod Erasmusa
Kierunki

 

Turcja
TR MUGLA01
Filologia angielska
Filologia germańska
Pielęgniarstwo

 

Turcja
TR KILIS01
Pedagogika

 

Niemcy
D CHEMNIT01
Filologia angielska
Filologia germańska
Politologia

 

Niemcy
D BERLIN05
Pedagogika
Praca socjalna

 

Niemcy
D  MERSEB02
Praca socjalna
Informatyka

 

 

Niemcy
D KOBLENZ02
Politologia
Filologia angielska
Filologia germańska

 

Niemcy
D FREIBUR04
Pielęgniarstwo
Pedagogika
Praca socjalna

 

Niemcy
D Berlin20
Pedagogika
Praca socjalna

 

Słowacja
SK BANSKA01
Filologia angielska
Filologia germańska
Wychowanie fizyczne

 

Słowacja
SK PRESOV01
Politologia

 

Słowenia
SI MARIBOR10
Zarządzanie
Politologia
Praca socjalna

 

Czechy
CZ OLOMOUC01
Pedagogika

 

 

 

Węgry
HU KAPOSVA01
Pedagogika
Zarządzanie

UMOWY Z KRAJAMI PARTNERSKIMI – KA107

UMOWY PODPISANE Z UCZELNIAMI Z KRAJÓW PARTNERSKICH – KA107:

 

Kraj: Ukraina

Nazwa uczelni: Vinnytsia State Mykhailo Kotsiubynsky Pedagogical University (Winnicki Państwowy Pedagogiczny Uniwersytet im. M. Kociubińskiego)

PIC: 918936388

Kierunki: Pedagogika, Politologia, Informatyka, Filologia, Wychowanie fizyczne

www.vspu.edu.ua

indeks


Na skróty

Partnerzy Uczelni: