KDN Logotyp

Klasyfikacja kierunków kształcenia ISCED-F 2013

Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia
Dziedziny kształcenia i szkolenia (ISCED-F 2013)

Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (ang. International Standard Classification of Education – ISCED) przedstawia klasyfikację kierunków kształcenia.

Pełna lista kodów kierunków kształcenia:

pobraneMiędzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Edukacji ISCED-F 2013_PL

pobraneISCED FIELDS OF EDUCATION AND TRAINING 2013 (ISCED-F 2013)_ENG

Wyszukiwarka ISCED-F 2013: http://ec.europa.eu/education/resources/international-standard-classification-education-fields_pl

Na skróty

Partnerzy Uczelni: