KDN Logotyp

Raporty / opracowania

Zadaniem nadrzędnym, na którym koncentruje się działanie Akademickiego Biura Karier jest monitoring losów zawodowych absolwentów.

W 2012 roku został wprowadzony w życie projekt badawczy Losy zawodowe Absolwentów PWSZ im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu, którego celem jest poznanie sposobu kształtowania się kariery zawodowej absolwentów z uwzględnieniem tego, czy podejmują pracę zgodną z kierunkiem wykształcenia oraz przydatności wiedzy, umiejętności i kompetencji zdobytych podczas studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu. Badanie ma charakter poufny.

pobraneMonitoring losów zawodowych absolwentów – rok 2015 (obrony 2014) – podsumowanie badań przeprowadzonych w dniach od 01 września 2015 roku do 31 września 2015 roku wśród absolwentów kierunków: Zarządzanie, Politologia, Pedagogika, Filologia, Pielęgniarstwo, Wychowanie fizyczne, studia stacjonarne pierwszego stopnia.


pobraneMonitoring losów zawodowych absolwentów – rok 2014 (obrony 2013) – podsumowanie badań przeprowadzonych w 2014 roku wśród absolwentów kierunków: Zarządzanie, Politologia, Pedagogika, Filologia, Pielęgniarstwo, Wychowanie fizyczne, studia stacjonarne pierwszego stopnia.

 

Na skróty

Partnerzy Uczelni: