KDN Logotyp

Formularz dla absolwenta

Zadaniem nadrzędnym, na którym koncentruje się działanie Akademickiego Biura Karier jest monitoring losów zawodowych absolwentów. W 2012 roku został wprowadzony w życie projekt badawczy Losy zawodowe Absolwentów PWSZ im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu, którego celem jest poznanie sposobu kształtowania się kariery zawodowej absolwentów z uwzględnieniem tego, czy podejmują pracę zgodną z kierunkiem wykształcenia oraz przydatności wiedzy, umiejętności i kompetencji zdobytych podczas studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu.

Studenci, którzy przystępują do procesu dyplomowania zobligowani są do wypełnienia formularza badania losów zawodowych, w którym wyrażają, bądź nie wyrażają zgody na badanie.

Badanie ma charakter poufny.


pobraneFORMULARZ na badanie losów zawodowych absolwenta

 

Na skróty

Partnerzy Uczelni: