Wyniki rekrutacji

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych do składania dokumentów po rekrutacji elektronicznej na kierunku studiów drugiego stopnia Zarządzanie i Inżynieria Produkcji w formie niestacjonarnej (według indywidualnego numeru kandydata):

Lista kandydatów zakwalifikowanych do składania dokumentów

 

Na skróty

Partnerzy Uczelni: