Wyniki rekrutacji

W dniu 12 października komisje rekrutacyjne Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu rozpatrzyły dokumenty aplikacyjne kandydatów na studia, którzy w dniach 1 – 12 października 2018 r. złożyli stosowną dokumentację.

Liczba złożonych teczek: 124

W wyniku procesu rekrutacyjnego komisja postanowiła o przyjęciu 124 osób, które złożyły wymagane dokumenty, o których mowa w § 11 pkt f) Załącznika nr 1 do Uchwały nr 40/2017 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej imienia rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2018/2019.

Decyzja o przyjęciu zostanie wysłana do każdego kandydata pocztą tradycyjną.

Liczba przyjętych na poszczególne kierunki w turze uzupełniającej od 1-12 października 2018 r.:

 

Na skróty

Partnerzy Uczelni: