KDN Logotyp

Wyniki rekrutacji

Szanowni Kandydaci!

Informujemy, że ogłoszenie wyników elektronicznej rekrutacji po I turze na rok akademicki 2019/2020 nastąpi 19 lipca 2019 r.

Na skróty

Partnerzy Uczelni: