KDN Logotyp

Wyniki rekrutacji

Drodzy Kandydaci!

Uprzejmie  informujemy, iż wszyscy kandydaci, którzy:

  • dokonali rejestracji w systemie rekrutacyjnym, zostali zakwalifikowani do składania dokumentów, złożyli komplet dokumentów oraz dokonali WPISU NA LISTĘ STUDENTÓW I POTWIERDZILI PODJĘCIE STUDIÓW w II turze rekrutacji (w dniach 23-25 września br.),
  • złożyli komplet dokumentów oraz  dokonali WPISU NA LISTĘ STUDENTÓW I POTWIERDZILI PODJĘCIE STUDIÓW w dodatkowej II turze uzupełniającej (w terminach dodatkowego dyżuru) –

ZOSTALI PRZYJĘCI NA STUDIA na rok akademicki 2019/2020.


Od roku akademickiego 2019/2020 kandydat, który złożył komplet wymaganych dokumentów i potwierdził własnoręcznym podpisem ich złożenie na liście – dokonał  WPISU NA LISTĘ STUDENTÓW I PODJĘCIE STUDIÓW. Komisja rekrutacyjna nie wydaje decyzji, a jedynie protokół z postępowania rekrutacyjnego, który znajduje się w teczce studenta.


Szanowni Studenci!

Zarekrutowałeś się na studia?

Złożyłeś komplet dokumentów i dokonałeś wpisu na studia?

Gratulujemy!:)

Począwszy od rekrutacji na studia na rok akademicki 2019/2020, przepisy ustawy zniosły obowiązek
zawierania ze studentami umów w formie pisemnej, które określały dotychczas m.in.
wysokość i zasady pobierania opłat za studia. Zamiast umów, interes studentów zabezpiecza klauzula ustawowa, która zabrania uczelniom podnosić wysokość opłat przez cały cykl kształcenia. Oznacza to, że student przez
cały okres studiów ma zagwarantowaną wysokość opłat, jaka obowiązywała w dniu przyjęcia
na studia. Wyjątek stanowią jedynie opłaty za korzystanie z tzw. akademików (domów studenckich).

Zebraliśmy dla Was w jednym miejscu wszelkie niezbędne informacje, które podajemy poniżej.

Zapoznaj się z Regulaminem Studiów, Warunkami pobierania i zwalniania z opłat oraz wysokościami opłat związanymi m. in. z: powtarzaniem zajęć, semestru, kształceniem na studiach niestacjonarnych, czy też korzystaniem z domu studenckiego. Podajemy również  terminy zjazdów na studiach niestacjonarnych.

Regulamin Studiów – od 1 października 2019 r.

Warunki i tryb pobierania opłat 

Zasady zwalniania z opłat

Wysokości poszczególnych opłat znajdziesz tutaj

Terminy zjazdów na studiach niestacjonarnych

Na skróty

Partnerzy Uczelni: