Opłaty za rekrutację / studia

Opłaty za postępowanie rekrutacyjne

Opłata za postępowanie rekrutacyjne jest obowiązkowa i wynosi 85 zł.

Opłatę należy uiścić do trzech dni roboczych od rejestracji w systemie (w przypadku rekrutacji elektronicznej) lub do trzech dni roboczych od złożenia podania wraz kompletem dokumentów (w przypadku rekrutacji uzupełniającej).

UWAGA! Kandydat, który ubiega się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek studiów, zobowiązany jest uiścić wielokrotność opłaty rekrutacyjnej, zgodnie z ilością wybranych kierunków.

Przy składaniu dokumentów w procesie rekrutacji należy dołączyć dowód wpłaty za postępowanie rekrutacyjne na konto Uczelni.

Santander Bank Polska S.A.
Numer konta: 79 1090 2590 0000 0001 3232 5005

Uczelnia nie posiada kasy do wpłat pieniężnych.


Opłata za indeks i legitymację jest jednorazowa, obowiązkowa i wynosi 9 zł.

Przy składaniu dokumentów w procesie rekrutacji należy dołączyć również dowód wpłaty za indeks i legitymację na konto Uczelni:

Santander Bank Polska S.A.
Numer konta: 45 1090 2590 0000 0001 3232 4938

UWAGA! W tytule przelewu należy wpisać dane wpłacającego, kierunek oraz tryb studiów (stacjonarne, niestacjonarne).

Uczelnia nie posiada kasy do wpłat pieniężnych.

Opłaty za studia

Studia stacjonarne są nieodpłatne!


Opłaty za semestr na studiach niestacjonarnych wynoszą:

-na kierunku Pedagogika, studia licencjackie

-na kierunku Pedagogika, studia magisterskie

-na kierunku Dietetyka, studia licencjackie

-na pozostałych kierunkach, studia licencjackie

-dla studiów inżynierskich (ZIP, Informatyka)

-na kierunku Pielęgniarstwo, studia magisterskie

-na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, studia magisterskie

-na pozostałych kierunkach, studia magisterskie (Politologia)

1.700 zł

1.800 zł

2.300 zł

2.000 zł

2.200 zł

2.500 zł

2.600 zł

2.100 zł

Opłaty za studia dla cudzoziemców

Cudzoziemiec podejmujący studia na zasadach innych niż obowiązujących obywatel polskiego (szczegóły tutaj) – na zasadach odpłatności zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za studia:

Opłaty za semestr wynoszą:

-na kierunku Pedagogika, studia licencjackie

-na kierunku Pedagogika, studia magisterskie

-na kierunku Dietetyka, studia licencjackie

-na pozostałych kierunkach, studia licencjackie

-dla studiów inżynierskich (ZIP, Informatyka)

-na kierunku Pielęgniarstwo, studia magisterskie

-na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, studia magisterskie

-na pozostałych kierunkach, studia magisterskie (Politologia)

1.700 zł

1.800 zł

2.300 zł

2.000 zł

2.200 zł

2.500 zł

2.600 zł

2.100 zł

Na skróty

Partnerzy Uczelni: