KDN Logotyp

Ruszyła rekrutacja na studia jednolite na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna!

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że do oferty studiów naszej Uczelni dołączył kolejny kierunek – jednolite studia magisterskie Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna!

Uwaga! Studia pierwszego i drugiego stopnia rozpoczęte od roku akademickiego 2019/2020 na kierunku „pedagogika” nie dają uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i klas I–III szkoły podstawowej.

Program studiów umożliwiający uzyskanie efektów uczenia się związanych z kształceniem w zakresie przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i klas I–III szkoły podstawowej zawierają jedynie 5-letnie jednolite studia magisterskie na kierunku „pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna”, – których pierwszy cykl kształcenia rozpoczyna się od roku akademickiego 2019/2020.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Uczelni! Szczegóły tutaj.

Na skróty

Partnerzy Uczelni: