KDN Logotyp

Najczęstsze pytania zadawane przez kandydatów na studia

Szanowni Kandydaci!

Poniżej przedstawiamy najczęstsze pytania z jakimi borykają się kandydaci na studia oraz wyczerpujące odpowiedzi.

Ile wynosi „wpisowe” na studia?

Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł. Należy ją uiścić do trzech dni roboczych od rejestracji w systemie (w przypadku rekrutacji elektronicznej) lub do trzech dni roboczych od złożenia podania wraz kompletem dokumentów (w przypadku rekrutacji uzupełniającej).

W jaki sposób mogę dokonać opłaty rekrutacyjnej?

Opłaty można dokonać przelewem na konto Uczelni:

Santander Bank Polska S.A.
Numer konta: 79 1090 2590 0000 0001 3232 5005

lub wpłacić ją w dowolnym urzędzie pocztowym, – zachowując dowód wpłaty, który należy złożyć wraz z dokumentami.

Czy oprócz „wpisowego” wymagane są jeszcze jakieś opłaty?

Oprócz opłaty rekrutacyjnej, kandydat zobligowany jest do uiszczenia opłaty za indeks i legitymację w wysokości 26 zł (4 zł za indeks i 22 zł za elektroniczną legitymację).

Opłaty można dokonać przelewem na konto Uczelni:

Santander Bank Polska S.A.
Numer konta: 45 1090 2590 0000 0001 3232 4938

lub wpłacić ją w dowolnym urzędzie pocztowym, – zachowując dowód wpłaty, który należy złożyć wraz z dokumentami.

Jakie są wymagane przez Uczelnię zdjęcia?
  • 3 fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, (w tym jedna naklejona w prawym górnym rogu kwestionariusza osobowego),
  • fotografię cyfrową w kolorze zapisaną na płycie CD, zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, o wymiarach 20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300 dpi – w formacie JPG.
Czy aby złożyć dokumenty za pośrednictwem innej osoby potrzebne jest upoważnienie?

Tak, w przypadku składania dokumentów przez osoby trzecie potrzebne jest pisemne upoważnienie. Można je pobrać tutaj:

pobranePełnomocnictwo do składania dokumentów w procesie rekrutacji

Czy w Uczelni odbywają się egzaminy wstępne na studia pierwszego i drugiego stopnia?

Nie, na studia pierwszego i drugiego stopnia nie odbywają się żadne dodatkowe egzaminy.

W jaki sposób poznam wyniki rekrutacji elektronicznej?

Każdy kandydat na indywidualnym koncie w systemie rekrutacyjnym będzie mógł sprawdzić wyniki postępowania kwalifikacyjnego. Ponadto, wyniki zostaną umieszczone na stronie internetowej w odpowiedniej zakładce: „Wyniki rekrutacji”- zgodnie z ustalonym harmonogramem. Sprawdź: Wyniki rekrutacji

Jakiego rodzaju języki obce są do wyboru?

Na poszczególnych kierunkach studiów do wyboru mają Państwo:  język angielski, język niemiecki lub język rosyjski.

Kiedy wybieram specjalność na danym kierunku studiów?

Specjalność wybierana jest w zależności od kierunku studiów, natomiast nie wcześniej, niż po pierwszym semestrze studiów. Pierwszy semestr zawsze jest wspólny dla pierwszego roku.

Co się stanie jeżeli nie zdążę złożyć dokumentów w I turze rekrutacji elektronicznej?

Nie stanowi to problemu. Zawsze można złożyć dokumenty w II turze rekrutacji lub w rekrutacji uzupełniającej.

Skąd wziąć skierowanie do Lekarza Medycyny Pracy?  

Kandydaci na kierunki: Pielęgniarstwo, Wychowanie Fizyczne, Dietetykę, Pedagogikę i Filologię (ścieżka nauczycielska) skierowania na badania lekarskie do lekarza medycyny mogą odebrać w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich Uczelni, tj. budynek Collegium Primum pokój 2.13.

Gdzie mogę zrobić badanie lekarskie?

Bezpłatne badania lekarskie dla kandydatów na studia do Uczelni prowadzi Rejonowa Przychodnia Nr 4 w Oświęcimiu przy ulicy Garbarskiej 1.

Jestem już studentem i podejmuję drugi kierunek studiów. Jakie dokumenty mam złożyć?

Należy zarekrutować się w systemie elektronicznej rekrutacji na studia. Następnie należy złożyć komplet wymaganych od kandydata dokumentów, których wykaz znajduje się tutaj.

Gdzie i kiedy zostaną umieszczone plany zajęć?

Plany zajęć (harmonogramy) zostaną podane do publicznej wiadomości pod koniec miesiąca września poprzedzającego dany rok akademicki. Zostaną zamieszczone na stronie internetowej w odpowiednim Instytucie oraz na tablicach ogłoszeń na terenie Uczelni.

 

Masz więcej pytań? Skontaktuj się z nami!

 

Wszelkich niezbędnych informacji udziela

Dział Nauczania i Spraw Studenckich

mgr Monika Ubik
mgr Lidia Pietras

tel.  33 842 98 13
e-mail: [email protected]

 

 

Na skróty

Partnerzy Uczelni: