Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu ogłasza ponownie konkurs na stanowisko technika symulacji medycznej

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu ponownie ogłasza konkurs na stanowisko technika symulacji medycznej do projektu pn. „MEDSIM- opracowanie i wdrożenie Programu Rozwojowego Pielęgniarstwa”

Ogłoszenie konkursowe na technika symulacji medycznej

Klauzula-informacyjna-załącznik

Na skróty

Partnerzy Uczelni: