Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla JM Rektora Uczelni

Z inicjatywy własnej Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr Jarosław Gowin uhonorował JM Rektora naszej Uczelni prof. zw. dr. hab. Witolda Stankowskiego nagrodą za osiągnięcia organizacyjne w roku akademickim 2016/2017. Na ręce JM Rektora Pan Minister przekazał ”najserdeczniejsze gratulacje oraz życzenia dalszych sukcesów w pracy zawodowej i życiu osobistym oraz pomyślności w sprawowaniu funkcji Rektora”.

Odbierając nagrodę JM Rektor podkreślał, że nagroda ta, to uznanie nie tylko dla Jego osoby, ale dla dokonań całej oświęcimskiej Alma Mater.

Serdecznie gratulujemy!

plik

Na skróty

Partnerzy Uczelni: