Kształcenie Podyplomowe Pielęgniarek i Położnych

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu

rozpoczyna kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych w zakresie specjalizacji.

Wszystkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu  33 842 98 23

i na stronie internetowej System monitorowania kształcenia.

Szkolenie specjalizacyjne może rozpocząć pielęgniarka lub położna, która posiada min. 2 lata stażu pracy w zawodzie zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych

Na skróty

Partnerzy Uczelni: