JM Rektor i Senat Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu w związku z obchodami Święta Uczelni zapraszają na Uroczystość Czepkowania

Program obchodów-1

Na skróty

Partnerzy Uczelni: