O Instytucie

Pedagogika studia licencjackie

Pedagogika studia magisterskie – nowość!!!

Filologia studia licencjackie

Praca socjalna studia licencjackie

Politologia studia licencjackie

Politologia studia magisterskie

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia licencjackie nowość!!!

 

Studia podyplomowe: Inspektor Ochrony Danych Osobowych – nowość!! (kliknij aby dowiedzieć się więcej)


Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych im. Jana Karskiego

Uchwałą nr 57/2018 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego Instytut Nauk Humanistycznych oraz Instytut Nauk Politycznych im. Jana Karskiego zostały przekształcone w Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych im. Jana Karskiego.

Celem takiego zabiegu było zintegrowanie w jednej jednostce osób prowadzących badania w dziedzinie nauk humanistycznych  i społecznych przez to wzmocnienie oferty edukacyjnej.

W Instytucie Nauk Humanistycznych i Społecznych im. Jana Karskiego kształcenie podejmują studenci kierunków: Pedagogika, Filologia (Filologia angielska oraz Filologia germańska z językiem angielskim), Politologia, Bezpieczeństwo wewnętrzne oraz od 2017 roku Pracy Socjalnej ( ns specjalności: Wsparcie rodziny z mediacjami).

Misja Instytutu zakłada kształcenie w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy, osiągania kwalifikacji i umiejętności praktycznych, pozwalających na adaptację do rynku pracy lub kontynuację nauki na poziomie wyższym.


Warto zobaczyć:

 

Studia podyplomowe

Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza

Inspektor Ochrony Danych Osobowych – nowość!

 

Koła naukowe:

Koło Naukowe Młodych Pedagogów

Akademickie Koło Naukowe Pokolenia-wczoraj i dziś

Studenckie Koło Naukowe Pedagogów Rodziny

Studenckie Koło Naukowe Logos Activus

Koło Naukowe Myśli Społeczno-Politycznej

Koło Naukowe Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Studenckie Koło Naukowe Sztuk Walki

Koło Naukowe Studentów Politologii

Koło Naukowe Germanicus

Koło Naukowe Anglistów

 

 

Na skróty

Partnerzy Uczelni: