Uniwersytet Dziecięcy

17.11.2018 godz. 10:00
„Dolina Biebrzy. Ostatnie dzikie mokradła Europy”
(grupa wiekowa 10-12 lat) – wykład dr. Sebastiana Bielaka
(Oświęcimskie Centrum Kultury, ul. Śniadeckiego 24)

17.11.2018 godz. 11:30
„Dolina Biebrzy. Ostatnie dzikie mokradła Europy”
(grupa wiekowa 6-9 lat) – wykład dr. Sebastiana Bielaka
(Oświęcimskie Centrum Kultury, ul. Śniadeckiego 24)

Na skróty

Partnerzy Uczelni: