KDN Logotyp

Terminy składania wniosków

Harmonogram procedury zakwaterowania na rok akademicki 2019/2020:

1) składania wniosków o miejsce w Domu Akademickim:
06 – 13 września 2019 r.

2) ogłoszenia listy studentów, którym przyznano miejsce w Domu Akademickim:
17 września 2019 r.

3) składania wniosków o miejsce w Domu Akademickim – wyłącznie przez osoby, które dokonały wpisu na studia po II turze rekrutacji:
27-30 września 2019 r.

4) ogłoszenia listy rezerwowej studentów, ubiegających się o miejsce w Domu Akademickim:
30 września 2019 r.

Powyższe terminy obowiązują dla osób ubiegających się o zakwaterowanie w Domu Akademickim, będącymi:
1) studentami;
2) kandydatami na studia, którzy dokonali wpisu na listę studentów.

Zgodnie z Regulaminem Domu Akademickiego, wniosek o zakwaterowanie doraźne rozpatruje Komisja ds. Zakwaterowania – przez cały rok kalendarzowy.

Zarządzenie nr 73-2019 – Terminy składania wniosków


Wnioski o przyznanie miejsca w Domu Akademickim należy składać w pok. 1.18 bud. Collegium Primum,
w godz. urzędowania.

Informacji udziela:

Komisja ds. Zakwaterowania

tel. 33 842 98 23 (wew. 113)
e-mail: [email protected]


Adres:

Dom Akademicki
ul. Górnickiego 9, 32-600 Oświęcim

 

Na skróty

Partnerzy Uczelni: