Czytelnia Multimedialna i Prasy

Biblioteka Uczelniana udostępnia 60 tytułów czasopism w prenumeracie oraz ponad 260 tytułów czasopism archiwalnych. Większość to czasopisma naukowe, w tym także obcojęzyczne. Informację o tytułach oraz posiadanym zasobie można uzyskać w katalogu czasopism.

W Czytelni Multimedialnej i Prasy udostępniono także 10 stanowisk komputerowych, w tym jedno dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Czytelnicy mogą bezpłatnie korzystać z samoobsługowego skanera. Urządzenie umożliwia zapisywanie obrazów w najpopularniejszych formatach użytkowych (m.in. jpg, tiff, PDF). Pliki można przesłać pocztą elektroniczną lub zapisać na dysku zewnętrznym/napędzie USB. Skanowanie zbiorów jest możliwe w ramach tzw. dozwolonego użytku, do własnych potrzeb naukowych, badawczych i dydaktycznych. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych (w szczególności praw autorskich) i odpowiada za ich naruszenie.

W Czytelni Multimedialnej i Prasy można przeglądać internetowe archiwum Gazety Wyborczej.

Prenumerata czasopism na 2018 rok

Atheneum Polskie Studia Politologiczne
Automatyka
Automatyka Podzespoły Aplikacje
Bezpieczeństwo Narodowe
Bliżej Przedszkola
Chowanna
Controlling i Zarządzanie
Czasopismo Psychologiczne
Deutsch Perfekt
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw
Forum
Inforanek Plus : profesjonalnie o ranach dla specjalistów
Inżynieria i Utrzymanie Ruchu
IT Proffesional PL
ITWIZ Magazyn
IWD Informationen aus dem Institut der deutschen Wirtschaft Koln
Język Niemiecki – nauczaj lepiej
Kwartalnik Pedagogiczny
Kwartalnik Policyjny
Logistyka Produkcji
Magazyn Pielęgniarki i Położnej
Magazyn Trenera
Medycyna po Dyplomie
Medycyna Praktyczna
Midrasz
Modern Englisch Teacher
National Geographic
Newsweek Polska
Niepełnosprawność i Rehabilitacja
Nowy Przemysł
Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych
Organizacja i Kierowanie
Dziennik Gazeta Prawna KR
Gazeta Wyborcza KR
Gazeta Krakowska
Personel i Zarządzanie
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne
Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne
Pielęgniarstwo Polskie
Pielęgniarstwo XXI wieku
Polityka
Polityka Społeczna
Praca Socjalna
Problemy Jakości
Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze
Programista
Ruch Pedagogiczny
Sprawy Międzynarodowe
Szkoła Specjalna
Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia
The Spectator
The Teacher
Trzeci Sektor
Tygodni Powszechny
Współczesne Pielęgniarstwo i Ochrona Zdrowia
Wychowanie Fizyczne i Sport
Wychowanie Fizyczne i Zdrowie
Zagadnienia Informacji Naukowej
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Zdrowie Publiczne

Na skróty

Partnerzy Uczelni: