Wirtualna Biblioteka Nauki

Wirtualna Biblioteka Nauki – to istotne wsparcie w pracach badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych we wszystkich dziedzinach i specjalnościach naukowych w Polsce, a także ważna pomoc dla doktorantów i studentów przygotowujących prace dyplomowe.

Zasoby licencyjne dostępne dla wszystkich instytucji akademickich w kraju:

Elsevier/ICM – baza ScienceDirect (czasopisma Elsevier)

Springer/ICM – czasopisma Springer

Web of Science/ICM – bazy SCI-Ex, SSCI i A&HCI

EBSCO – zob. zakładka Ebsco

Elsevier – baza zawiera elektroniczne wersje czasopism naukowych wydawnictw międzynarodowego konsorcjum Elsevier, w tym spisy treści, dane bibliograficzne, abstrakty oraz pełne teksty artykułów wraz z grafiką w formacie PDF.

Springerserwis
– umożliwia dostęp do czasopism (spisów treści, streszczeń i pełnych tekstów artykułów) wydawnictwa Springer Verlag oraz wydawnictwa Kluwer Academic Publishers (zostało przejęte przez Springera), łącznie ponad 1300 tytułów koncernu wydawniczego. Baza jest aktualizowana codziennie i zawiera roczniki archiwalne do roku 1995.

Web of Science – to bazy bibliograficzno-abstraktowe firmy Thomson Reuters dostępne w ramach ogólnopolskiej licencji krajowej. Bazy służą do poszukiwania informacji na wybrany temat oraz do prowadzenia analiz cytowań publikacji lub autorów. Na platformie dostępnych jest kilka baz danych, które można przeszukiwać razem lub oddzielnie.

Biblioteka Uczelniana posiada dostęp do zasobów licencjonowanych Wirtualnej Biblioteki Nauki. Są one dostępne na stanowiskach komputerowych w Czytelni Multimedialnej i Prasy oraz Czytelni Książek dla każdego zainteresowanego. Ponadto pracownicy i studenci naszej Uczelni mogą otrzymać w Bibliotece hasła dostępu zdalnego. 

Na skróty

Partnerzy Uczelni: