e-czasopisma z zakresu zarządzania

 

g4607d

 

Czasopisma z zakresu zarządzania

Wydania on-line pełnotekstowe

 

„Progress In Economic Sciences”

http://pne.pwsz.pila.pl/index.php/pl/biblioteka-online

„Problemy Zarządzania”

http://pz.wz.uw.edu.pl/pl/archiwum

„Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”

http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/publikacje/Zeszyty%20Naukowe%20KZiF/Strony/Zeszyty_Naukowe-Studia_i_Prace_KZiF.aspx

„Zarządzanie Jakością”

http://www.zj.com.pl/dla_czytelnikow/biblioteka/2012

„Magazyn Biznesowy i Akademicki Sztuka Zarządzania”

http://www.wsz-pou.edu.pl/magazyn/index.php?strona=mag_archiwum&nr=99&p=

„European Journal of Innovation Management”

http://www.emeraldinsight.com/journal/ejim

„Gospodarka, Rynek, Edukacja”

http://ojs.edukacja.wroc.pl/index.php/GRE

„Przedsiębiorczość i Zarządzanie”

http://piz.san.edu.pl/index.php?id=10

„Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation”

http://jemi.edu.pl/all-issues

„Przegląd Organizacji”

http://www.przegladorganizacji.pl/archiwum

„International Letters of Social and Humanistic Sciences”

http://www.scipress.com/ILSHS.61

„Argumenta Oeconomica”

http://argumentaoeconomica.pl/index.php/past-issues

„Global Management Journal”

http://globalmj.eu/archives/

„Decyzje”

http://www.decyzje.pl/

„Management and Business Administration Central Europe”

http://mbace.eu/abstracted.php?level=4&id_issue=879110

„LogForum”

http://www.logforum.net/

Na skróty

Partnerzy Uczelni: