e-czasopisma politologiczne

Czasopisma politologiczne wydania on-line pełnotekstowe

 

Wrocławskie Studia Politologiczne
czasopismo Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego
http://wsp.uni.wroc.pl/?page_id=96

Środkowoeuropejskie Studia Polityczne (kwartalnik)
http://ssp.amu.edu.pl/

Przegląd Politologiczny
http://przeglad.amu.edu.pl/

Prawo i Polityka
http://prawoipolityka.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=44&Itemid=19

International Studies. Interdisciplinary Political and Cultural Journal
The Journal of University of Lodz
http://www.international.online.uni.lodz.pl/index.php/content,article,113
http://www.degruyter.com/view/j/ipcj

Na skróty

Partnerzy Uczelni: