e-czasopisma pedagogiczne

g573d

Czasopisma on-line,
biuletyny elektroniczne,
serwisy internetowe
poświęcone zagadnieniom pedagogicznym:

 

www.glos.pl (Tygodnik Społeczno-Oświatowy „Głos Nauczycielski”)

www.wychowawca.pl (miesięcznik nauczycieli i wychowawców katolickich; numery archiwalne od września 2001 r.; na stronie głównej wyszukiwarka)

www.scholaris.pl (portal wiedzy dla nauczycieli – biuletyn informacyjny poświęcony wykorzystaniu technologii informatycznych w szkole)

http://www.wsp.krakow.pl/konspekt (Konspekt – pismo Akademii Pedagogicznej w Krakowie)

http://www.perspektywy.pl/ (Perspektywy – miesięcznik podejmujący tematykę edukacyjną)

http://e-pedagogiczna.edu.pl/ (Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna)

Polskojęzyczne elektroniczne biuletyny pedagogiczne i pokrewne:

Alkohol i Nauka – biuletyn pełnotekstowy poświęcony problemom alkoholowym w oparciu o doniesienia naukowe publikowane w czasopiśmie „Alcohol Alert”, opracowanym przez amerykański National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism

Biblioteka w Szkole
(pełne teksty niektórych artykułów)

Bliżej Przedszkola

Delta: miesięcznik matematyczno-fizyczno-astronomiczny (teksty niektórych artykułów)

Drama

Dyrektor Szkoły

E-mentor (internetowe i drukowane czasopismo wydawane przez SGH oraz FPAKE)

Edukacja – Internet – Dialog (portal liderów edukacji)

Edukacja Ustawiczna Dorosłych

Ekoświat (pełny tekst artykułów)

FOTON (pismo dla nauczycieli fizyki i przyrody oraz ich uczniów)

Guliwer (czasopismo o książce dla dziecka)

Katecheta (pełne teksty artykułów)

Konspekt (pełne teksty artykułów)

Lider (czasopismo poświęcone m.in. szkolnej promocji zdrowia, edukacji prozdrowotnej i kulturze fizycznej)

Nowa Edukacja Zawodowa – dostępne są wybrane z numerów archiwalnych. Czasopismo zaprzestano wydawać z początkiem stycznia 2006 r. Wydawca zaprasza czytelników do nowego czasopisma elektronicznego e-duk@tor z@wodowy

Słowem i Kształtem – czasopismo pełnotekstowe Fundacji  Sztuki Osób Niepełnosprawnych

Światło i Cienie – czasopismo poruszające tematykę osób niepełnosprawnych, wydawane przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, ich Rodzini Przyjaciół „Ognisko”

Obcojęzyczne elektroniczne czasopisma pedagogiczne i pokrewne:

AmoebaWeb – Vanguard University


Elektronische Zeitschriftenbibliothek
(serwis anglojęzyczny)

Educational Research Abstracts

Na skróty

Partnerzy Uczelni: