W naszej Uczelni ruszają studia podyplomowe!

Uczelnia oferuje nowoczesne, atrakcyjne kierunki studiów podyplomowych:

Kontrola Zarządcza w Jednostkach Sektora Finansów Publicznych

Zintegrowane Systemy Zarządzania

Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza

Edukacja dla Bezpieczeństwa

Chcesz poszerzyć swoje kwalifikacje i jako absolwent być atrakcyjny na rynku pracy?
Chcesz spełniać własne aspiracje i zdobyć jeszcze więcej wiedzy,
umiejętności i kompetencji?

Zapoznaj się z naszą ofertą studiów podyplomowych!

Przyjmowanie dokumentów odbywa się od 2 stycznia do 22 lutego 2017 r.
w poszczególnych Sekretariatach Instytutów.

Rozpoczęcie kształcenia: 1 marzec 2017 r.

Minimalna liczba słuchaczy potrzebna do uruchomienia studiów to 15 osób.

Zapraszamy!

Szczegóły i wszelkie niezbędne informacje znajdują się tutaj:

Kontrola Zarządcza w Jednostkach Sektora Finansów Publicznych

Na skróty

Partnerzy Uczelni: