III Międzynarodowy Kongres Współczesnej Edukacji – List przewodni

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie na rzecz Współczesnej Edukacji przy Tureckim Uniwersytecie
w Mugli oraz Rektor PWSZ im rtm. Witolda Pileckiego – prof. zw. dr hab. Witold Stankowski mają zaszczyt zaprosić na III Międzynarodowy Kongres Współczesnej Edukacji
poświęcony problematyce współczesnej edukacji z uwzględnieniem szeroko rozumianego bezpieczeństwa i praw człowieka.

Kongres odbędzie się w PWSZ im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu (koło  Krakowa) w terminie od 5 do 8 lipca 2018r.

Językami wykładowymi prelekcji i odczytów w czasie trwania Kongresu będą języki: angielski, niemiecki, turecki, rosyjski oraz polski.

W XXI wieku szczególnego znaczenia nabiera wymiar, praktyka i instrumentarium współczesnej edukacji. W świecie rozwijających się nowoczesnych technologii edukacja, nauczanie jest niezwykle ważne w kontekście społecznym. Nie można pominąć przeszłości, zwłaszcza wydarzeń z XX wieku, drugiej wojny światowej, której symbolem jest tragedia  Auschwitz. W kontekście tej przeszłości znaczenia nabiera edukacja o bezpieczeństwie i prawach człowieka.

Tematyka prelekcji może nawiązywać ogólnie do nowatorskich kierunków w procesie nauczania i poruszać zagadnienia związane z bezpieczeństwem oraz prawami człowieka.

Po zakończeniu Kongresu Komitet Organizacyjny dokona wstępnej selekcji treści wykładów    i referatów, które zostaną poprzedzone słowem wstępnym autorów i opublikowane w formie książkowej lub ukażą się jako artykuły w różnych czasopismach.

Bliższe informacje na temat Kongresu znajdą Państwo na stronie:  http://www.ceadder.org

Terminy związane z organizacją Kongresu:

 1. 30 kwietnia 2018 r. – termin nadsyłania tematu i zarysu prelekcji;
 2. 26 lutego 2018 r. – 30 kwietnia 2018 r. – opublikowanie listy prelegentów;
 3. 30 kwietnia 2018 r. – ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń do udziału w Kongresie.

W przypadku pojawienia się pytań dotyczących innych kwestii zachęcamy do kontaktu pod adresem:   [email protected]

W czasie trwania Kongresu będzie możliwość zwiedzania Obozu Koncentracyjnego Auschwitz Birkenau. Komitet Organizacyjny i Władze uczelni zachęcają również do wzięcia udziału w programie dodatkowym.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie http://www.ceadder.org

CEAD   Prezydent Komitetu Organizacyjnego

               Prof. zw. dr hab. Witold Stankowski,

         Prof. dr habil. Nevide Akpinar Dellal

Komitet organizacyjny:

 1. dr Katarzyna Wadoń-Kasprzak – Instytut Informatyki
 2. dr Witold Ziara – Instytut Wychowania Fizycznego i Sportu
 3. dr Marcelina Nowakowska – Instytut Wychowania Fizycznego i Sportu
 4. dr Tomasz Iwański – Instytut Pielęgniarstwa
 5. dr Elwira Miter-Dąbrowska – Instytut Nauk Humanistycznych
 6. dr Marian Krupa – Instytut Zarządzania i Inżynierii Produkcji
 7. dr Andrzej Kandyba – Instytut Zarządzania i Inżynierii Produkcji
 8. dr Adam Drozdek – Instytut Informatyki
 9. dr Tomasz Rzychoń- Instytut Informatyki
 10. mgr Katarzyna Ganobis – Instytut Pielęgniarstwa
 11. mgr Piotr Zięba – Instytut Nauk Politycznych
 12. mgr Grzegorz Ćwiękała – Instytut Nauk Politycznych
 13. mgr Ewa Piotrowska – Instytut Nauk Humanistycznych

 

 

Na skróty

Partnerzy Uczelni: