Zarządzenia Rektora 2018

pobraneZarządzenie 55 – 2018 w sprawie zmiany składu Komisji Konkursowej w Instytucie Pielęgniarstwa


pobraneZarządzenie 54 – 2018 w sprawie uzupełnienia składu komisji konkursowej, Instytut Informatyki


pobraneZarządzenie 53 – 2018 w sprawie zmiany składu Komisji Konkursowej w Instytucie Nauk Humanistycznych


pobraneZarządzenie 52 – 2018 w sprawie zmiany Zarządzenia 56 – 2016 zasady weryfikacji procesu jakości kształcenia


pobraneZarządzenie 51 – 2018 w sprawie wprowadzenia polityki Monitoringu Wizyjnego


pobraneZarządzenie 50 – 2018 w sprawie zasad udzielania pełnomocnictw i upoważnień oraz prowadzenia ich rejestru


pobraneZarządzenie 49 – 2018 w sprawie wszczęcia postępowań konkursowych – Instytut Informatyki


pobraneZarządzenie 48 – 2018 w sprawie wszczęcia postępowań konkursowych – Instytut Nauk Politycznych
im. Jana Karskiego


pobraneZarządzenie 47 – 2018 w sprawie wszczęcia postępowań konkursowych – Instytut Wychowania Fizycznego i Sportu


pobraneZarządzenie 46 – 2018 w sprawie wszczęcia postępowań konkursowych – Instytut Zarządzania i Inżynierii Produkcji


pobraneZarządzenie 45 – 2018 w sprawie wszczęcia postępowań konkursowych – Instytut Nauk Humanistycznych


pobraneZarządzenie 44 – 2018 w sprawie wszczęcia postępowań konkursowych – Instytut Pielęgniarstwa


pobraneZarządzenie 43 – 2018 w sprawie powołania Zespołu ds. tłumaczeń na język angielski


pobraneZarządzenie 42 – 2018 w sprawie zmiany Zarządzenia 25 – 2017


pobraneZarządzenie 41 – 2018 w sprawie zmiany Zarządzenia 10 – 2015


pobraneZarządzenie 40 – 2018 w sprawie uzupełnienia składu Komisji Konkursowej – Instytut Wychowania Fizycznego i Sportu


pobraneZarządzenie 39 – 2018 w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych


pobraneZarządzenie 38 – 2018 w sprawie wdrożenia RODO


pobraneZarządzenie 37 – 2018 w sprawie powołania komisji do spraw niszczenia dokumentów aplikacyjnych


pobraneZarządzenie 36 – 2018 w sprawie zmiany składu Komisji Konkursowej w Instytucie Wychowania Fizycznego i Sportu


pobraneZarządzenie 35 – 2018 w sprawie opłaty dla cudzoziemców


pobraneZarządzenie 34 – 2018 w sprawie kształcenia na studiach niestacjonarnych


pobraneZarządzenie 33 – 2018 w sprawie opłaty rekrutacyjnej


pobraneZarządzenie 32 – 2018 w sprawie Komisji Rekrutacyjnej i Odwoławczej Komisji Rekrutacyjnej ds. studiów podyplomowych


pobraneZarządzenie 31 – 2018 w sprawie opłat na studiach podyplomowych


pobraneZarządzenie 30 – 2018 w sprawie warunków rekrutacji na studia podyplomowe


pobraneZarządzenie 29 – 2018 w sprawie terminów rekrutacji studia podyplomowe


pobraneZarządzenie 24 – 2018 w sprawie zmiany Zarządzenia 6 – 2017 w sprawie organizacji roku akademickiego 2017-2018


pobraneZarządzenie 23 – 2018 w sprawie uchylenia Zarządzenia 82 – 2017 w sprawie powołania
Zespołu ds. tłumaczeń dokumentacji


pobraneZarządzenie 22 – 2018 w sprawie wszczęcia postępowań konkursowych – Instytut Informatyki


pobraneZarządzenie 21 – 2018 w sprawie wszczęcia postępowań konkursowych – Instytut Nauk Politycznych
im. J. Karskiego


pobraneZarządzenie 20 – 2018 w sprawie wszczęcia postępowań konkursowych – Instytut Wychowania Fizycznego i Sportu


pobraneZarządzenie 19 – 2018 w sprawie wszczęcia postępowań konkursowych – Instytut Zarządzania i Inżynierii Produkcji


pobraneZarządzenie 18 – 2018 w sprawie wszczęcia postępowań konkursowych – Instytut Nauk Humanistycznych


pobraneZarządzenie 17 – 2018 w sprawie wszczęcia postępowań konkursowych – Instytut Pielęgniarstwa


pobraneZarządzenie 16 – 2018 w sprawie powołania Komitetu Sterującego Projektu „Uczelnia na wyższym poziomie”


pobraneZarządzenie 15 – 2018 w sprawie zmiany Zarządzenia 9 – 2018 w sprawie wprowadzenia regulaminu zasady i tryb przeprowadzania konkursów


pobraneZarządzenie 14 – 2018 w sprawie wysokości stypendiów na semestr letni 2017-2018


pobraneZarządzenie 13 – 2018 w sprawie powołania Zespołu ds. Projektu MEDSIM


pobraneZarządzenie 12 – 2018 w sprawie realizacji szkolenia obronnego w 2018 roku


pobraneZarządzenie 11 – 2018 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych


pobraneZarządzenie 9 – 2018 w sprawie wprowadzenia regulaminu zasady i tryb przeprowadzania konkursów


pobraneZarządzenie 7 – 2018 w sprawie opłaty za kursy specjalizacyjne – Instytut Pielęgniarstwa


pobraneZarządzenie 6 – 2018 – w sprawie zmian do regulaminu Erasmus + – SMP


pobraneZarządzenie 5 – 2018 w sprawie wpisu warunkowego


pobraneZarządzenie 4 – 2018 w sprawie organizacji roku akademickiego


pobraneZarządzenie 3 – 2018 w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich w tym rodzajów zajęć dydaktycznych


pobraneZarządzenie 2 – 2018 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnych oraz Odwoławczej Komisji Rekrutacyjnej


pobraneZarządzenie 1 – 2018 w sprawie terminów rekrutacji na rok akademicki 2018/2019

Na skróty

Partnerzy Uczelni: