Zarządzenia Rektora 2018

pobraneZarządzenie 24 – 2018 w sprawie zmiany Zarządzenia 6 – 2017 w sprawie organizacji roku akademickiego 2017-2018


pobraneZarządzenie 23 – 2018 w sprawie uchylenia Zarządzenia 82 – 2017 w sprawie powołania
Zespołu ds. tłumaczeń dokumentacji


pobraneZarządzenie 22 – 2018 w sprawie wszczęcia postępowań konkursowych – Instytut Informatyki


pobraneZarządzenie 21 – 2018 w sprawie wszczęcia postępowań konkursowych – Instytut Nauk Politycznych
im. J. Karskiego


pobraneZarządzenie 20 – 2018 w sprawie wszczęcia postępowań konkursowych – Instytut Wychowania Fizycznego i Sportu


pobraneZarządzenie 19 – 2018 w sprawie wszczęcia postępowań konkursowych – Instytut Zarządzania i Inżynierii Produkcji


pobraneZarządzenie 18 – 2018 w sprawie wszczęcia postępowań konkursowych – Instytut Nauk Humanistycznych


pobraneZarządzenie 17 – 2018 w sprawie wszczęcia postępowań konkursowych – Instytut Pielęgniarstwa


pobraneZarządzenie 16 – 2018 w sprawie powołania Komitetu Sterującego Projektu „Uczelnia na wyższym poziomie”


pobraneZarządzenie 15 – 2018 w sprawie zmiany Zarządzenia 9 – 2018 w sprawie wprowadzenia regulaminu zasady i tryb przeprowadzania konkursów


pobraneZarządzenie 14 – 2018 w sprawie wysokości stypendiów na semestr letni 2017-2018


pobraneZarządzenie 13 – 2018 w sprawie powołania Zespołu ds. Projektu MEDSIM


pobraneZarządzenie 12 – 2018 w sprawie realizacji szkolenia obronnego w 2018 roku


pobraneZarządzenie 11 – 2018 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych


pobraneZarządzenie 9 – 2018 w sprawie wprowadzenia regulaminu zasady i tryb przeprowadzania konkursów


pobraneZarządzenie 7 – 2018 w sprawie opłaty za kursy specjalizacyjne – Instytut Pielęgniarstwa


pobraneZarządzenie 6 – 2018 – w sprawie zmian do regulaminu Erasmus + – SMP


pobraneZarządzenie 5 – 2018 w sprawie wpisu warunkowego


pobraneZarządzenie 4 – 2018 w sprawie organizacji roku akademickiego


pobraneZarządzenie 3 – 2018 w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich w tym rodzajów zajęć dydaktycznych


pobraneZarządzenie 2 – 2018 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnych oraz Odwoławczej Komisji Rekrutacyjnej


pobraneZarządzenie 1 – 2018 w sprawie terminów rekrutacji na rok akademicki 2018/2019

Na skróty

Partnerzy Uczelni: