Zarządzenia Rektora 2017

pobraneZarządzenie 31 – 2017 w sprawie wysokości stypendiów – semestr letni (zmiana kwot)


pobraneZarządzenie 27 – 2017 – w sprawie Regulaminu postępowania rekrutacyjnego


pobraneZarządzenie 26 – 2017 w sprawie opłaty rekrutacyjnej


pobraneZarządzenie 25 – 2017 w sprawie w sprawie zasad odbywania studiów przez cudzoziemców


pobraneZarządzenie 24 – 2017 w sprawie zmiany składu Komisji Stypendialnej oraz Odwoławczej Komisji Stypendialnej


pobraneZarządzenie 23 – 2017 w sprawie zmiany Komisji Rekrutacyjnej 


pobraneZarządzenie 22 – 2017 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego


pobraneZarządzenie 21 – 2017 w sprawie powołania Komisji Bioetycznej


pobraneZarządzenie 20 – 2017 w sprawie wprowadzenia Regulaminu ZFŚS


pobraneZarządzenie 19 – 2017 w sprawie w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania świadczeń materialnych


pobraneZarządzenie 18 – 2017 w sprawie wysokości stypendiów na semestr letni 2016/2017


pobraneZarządzenie 17 -2017 w sprawie realizacji szkolenia obronnego w 2017 roku


pobraneZarządzenie 16 – 2017 w sprawie REGULAMINÓW udzielania zamówień publicznych


pobraneZarządzenie 15 – 2017 w sprawie wydawania decyzji w sprawach studenckich


pobraneZarządzenie 14 – 2017 – w sprawie oświadczenia o zapoznaniu się z RPM


pobraneZarządzenie 13  – 2017 w sprawie REGULAMINU pomocy materialnej dla studentów


pobraneZarządzenie 12 – 2017 w sprawie powołania Komisji Rektorskiej ds. Statutu


pobraneZarządzenie 11 – 2017 w sprawie przedłużenia terminów rekrutacji studia podyplomowe


pobraneZarządzenie 10 – 2017 w sprawie uczelnianych organizacji studenckich


pobraneZarządzenie 9 – 2017 w sprawie powołania powołania Komisji Rektorskiej ds. Orderów, Medalu i Odznaczeń


pobraneZarządzenie 8 – 2017 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej oraz OKR


pobraneZarządzenie 7 – 2017 w sprawie zasad dofinansowania kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe


pobraneZarządzenie 6 – 2017 w sprawie organizacji roku akademickiego


pobraneZarządzenie 5 – 2017 w sprawie terminów rekrutacji 2017-2018


pobraneZarządzenie 4 – 2017 w sprawie zasad wydawania legitymacji instruktora rekreacji WF


pobraneZarządzenie 3 – 2017 w sprawie wprowadzenia Warunków dotyczących finansowania wyjazdów studentów Erasmus +


pobraneZarządzenie 2 – 2017 w sprawie wprowadzenia Regulaminu wyjazdów studentów na praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+


pobraneZarządzenie 1 – 2017 w sprawie wprowadzenia Regulaminu wyjazdów studentów na studia do uczelni zagranicznych Erasmus +

Na skróty

Partnerzy Uczelni: