Uchwały Senatu 2018

pobraneUchwała 25 – 2018 w sprawie wyrażenia zgody na realizację seminarium dyplomowego – Instytut Nauk Humanistycznych – Pedagogika


pobraneUchwała 24 – 2018 w sprawie wyrażenia zgody na realizację seminarium dyplomowego – Instytut Pielęgniarstwa


pobraneUchwała 23 – 2018 w sprawie zatwierdzenia przez Senat prowadzenia wykładów  – Instytut Pielęgniarstwa


pobraneUchwała 22 – 2018 w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej Uczelni dla Studentów


pobraneUchwała 21 – 2018 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich


pobraneUchwała 20 – 2018 w sprawie zmiany załączników do polityki zatrudniania


pobraneUchwała 19 – 2018 w sprawie zmian w Statucie


pobraneUchwała 18 – 2018 w sprawie nawiązania współpracy z Akademią Ignatianum w Krakowie


pobraneUchwała 17 – 2018 w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie wykładów przez nauczyciela akademickiego nieposiadającego stopnia naukowego doktora – Instytut Nauk Humanistycznych


pobraneUchwała 16 – 2018 w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie wykładów przez nauczyciela akademickiego nieposiadającego stopnia naukowego doktora – Instytut Informatyki


pobraneUchwała 15 – 2018 w sprawie wyrażenia zgody na realizację seminarium dyplomowego – Instytut Pielęgniarstwa


pobraneUchwała 14 – 2018 w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie wykładów przez nauczycieli akademickich nieposiadających stopni naukowych doktora – Instytut Zarządzania i Inżynierii Produkcji


pobraneUchwała 13 – 2018 – w sprawie przyjęcia raportu samooceny na kierunku – Instytut Zarządzania i Inżynierii Produkcji


pobraneUchwała 12 – 2018 w sprawie realizacji kursów, specjalizacji dla pracowników systemu ochrony zdrowia


pobraneUchwała 11 – 2018 w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji – budowa postumentu rtm. Witolda Pileckiego


pobraneUchwała 10 – 2018 w sprawie przyznania Indywidualnego Programu Kształcenia  w semestrze letnim
III rok Politologia


pobraneUchwała 9 – 2018 w sprawie przyznania Indywidualnego Programu Kształcenia w semestrze letnim
II rok Politologia


pobraneUchwała 8 – 2018 w sprawie zatwierdzenia przez Senat prowadzenia wykładów Instytut Nauk Humanistycznych


pobraneUchwała 7 – 2017 w sprawie zatwierdzenia przez Senat prowadzenia wykładów Instytut Informatyki
na kierunku Informatyka i Finanse i Rachunkowość


pobraneUchwała 6 – 2018 w sprawie zatwierdzenia przez Senat prowadzenia wykładów Instytut Pielęgniarstwa


pobraneUchwała 5 – 2018 w sprawie uchwalenia efektów kształcenia, planów studiów, programów kształcenia
ZiIP II stopień


pobraneUchwała 4 – 2018 w sprawie utworzenia kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopień


pobraneUchwała 3 – 2018 w sprawie uchwalenia wstępnego planu rzeczowo – finansowego na 2018 rok


pobraneUchwała 2 – 2018 w sprawie uruchomienia inwestycji Centrum Symulacji Medycznej


pobraneUchwała 1 – 2018 w sprawie wyrażenia zgody na przygotowanie i realizację Programu Rozwoju Pielęgniarstwa

Na skróty

Partnerzy Uczelni: