Uchwały Senatu 2017

pobraneUchwała 20 – 2017 w sprawie Centrum Symulacyjnego


pobraneUchwała 19 – 2017 w sprawie zmian przedmiotów WF


pobraneUchwała 18 – 2017 w sprawie uchwalenia składu osobowego Komisji ds. Jakości Kształcenia w Instytucie Wychowania Fizycznego i Sportu


pobraneUchwała 17 – 2017 w sprawie powołania dr Joanny Stuglik na funkcję Kierownika Studiów Podyplomowych w IZiIP


pobraneUchwała 16 – 2017 w sprawie wyrażenia opinii Senatu dotyczącą prowadzenia seminarium magisterskiego przez dra Kamila Mroczkę w INP im. Jana Karskiego


pobraneUchwała 15 – 2017 w sprawie indywidualnego planu i programu studiów dla studentów III roku Politologii w INP im. Jana Karskiego


pobraneUchwała 14 – 2017 w sprawie indywidualnego planu i programu studiów dla studentów I roku Politologii studiów pierwszego stopnia w INP im. Jana Karskiego


pobraneUchwała 13 – 2017 w sprawie zmian w planach na kierunku Filologia Angielska


pobraneUchwała 12 – 2017 w sprawie indywidualnego programu studiów


pobraneUchwała 11 – 2017 w sprawie zatwierdzenia przez Senat prowadzenia wykładów z przedmiotu Prawo cywilne, gospodarcze, administracyjne – mgr Justyna Dąbrowska


pobraneUchwała 10 – 2017 w sprawie zatwierdzenia przez Senat prowadzenia wykładów z przedmiotu Grafika komputerowa – mgr inż. Adrian Hardek


pobraneUchwała 9 – 2017 w sprawie zatwierdzenia przez Senat prowadzenia wykładów z przedmiotu Inżynieria oprogramowania – mgr inż. Michał Świerczek


pobraneUchwała 8 – 2017 w sprawie zatwierdzenia przez Senat prowadzenia wykładów z przedmiotu Makroekonomia – mgr Joanna Miłoń


pobraneUchwała 7 – 2017 w sprawie zaniechania inwestycji Budowa obiektu sportowego


pobraneUchwała 6 – 2017 w sprawie wstępnego planu rzeczowo – finansowego 2017 rok


pobraneUchwała 5 – 2017 w sprawie współpracy Erasmus+ umowa UKRAINA


pobraneUchwała 4 – 2017 w sprawie współpracy Erasmus+ umowa Koblenz – Landau


pobraneUchwała 3 – 2017 w sprawie współpracy Erasmus+ umowa Hannover


pobraneUchwała 2 – 2017 w sprawie współpracy Erasmus+ umowa Merseburg


pobraneUchwała 1 – 2017 w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii dla prowadzenia praktyk zawodowych w PWSZ im. rtm. W. Pileckiego

Na skróty

Partnerzy Uczelni: