Regulaminy

Regulaminy dotyczące STUDENTÓW

pobraneRegulamin postępowania rekrutacyjnego 2017


pobraneZmiany do Regulaminu postępowania rekrutacyjnego


pobraneRegulamin Studiów


pobraneRegulamin organizacyjny korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki


pobraneRegulamin Studenckich Praktyk Zawodowych


pobraneZmiany w Regulaminie Studenckich Praktyk Zawodowych


pobraneRegulamin studiów podyplomowych 2016


pobraneRegulamin zarządzania prawami autorskimi


pobraneRegulamin Samorządu Studenckiego


pobraneRegulaminu studenckich praktyk zawodowych Instytutu Wychowania Fizycznego


pobraneREGULAMIN ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów


pobraneRegulamin dofinansowania zadań związanych z kształceniem i rehabilitacją leczniczą studentów niepełnosprawnych


pobraneRegulamin przyznawania wsparcia osobom niepełnosprawnym


pobraneREGULAMIN rejestracji oraz finansowania uczelnianych organizacji studenckich


pobraneZmiany w Regulaminie rejestracji oraz finansowania uczelnianych organizacji studenckich


pobraneREGULAMIN wyjazdów studentów n studia do uczelni zagranicznych w ramach programu Erasmus+


pobraneREGULAMIN wyjazdów studentów na praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+

Regulaminy dotyczące PRACOWNIKÓW

pobraneRegulamin Pracy


pobraneRegulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych


pobraneRegulamin korzystania z infrastruktury badawczej


pobraneStrategia Uczelni 2015-2020 (zał. do Uchwały 3-2015)


pobraneRegulamin przyznawania nagród nauczycielom akademickim


pobraneWewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia


pobraneInstrukcja ewidencji druków ścisłego zarachowania


pobraneTryb udzielania urlopów wypoczynkowych nauczycielom akademickim


pobraneRegulamin Wynagradzania


pobraneREGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH


pobraneRegulamin Organizacyjny


pobraneRegulamin Medalu Uczelni


pobraneRegulamin przyznawania nagród dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi


pobraneRegulamin wyjazdów nauczycieli akademickich – w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach programu Erasmus +


pobraneZmiany do Regulaminu E + – STA


pobraneRegulamin zagranicznych wyjazdów pracowników w celach szkoleniowych w ramach programu Erasmus+


pobraneZmiany do regulaminu E + – STT


pobrane Regulamin zasady i tryb przeprowadzania konkursów


pobraneZasady dofinansowania w ramach dokształcania zawodowego pracowników


pobraneRegulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej równowartość kwoty 30 000 euro


pobraneRegulamin udzielania zamówień publicznych o wartości przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro

Na skróty

Partnerzy Uczelni: