Filologia
studia licencjackie

Filologia Angielska

UCZELNIA OFERUJE NOWĄ SPECJALIZACJĘ OD ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018!

język angielski z językiem niemieckim w biznesie i turystyce – nowość!

Ponadto oferujemy:

specjalizację nauczycielską

 

Studia trwają trzy lata i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Studenci tej specjalności zdobędą biegłą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, zbliżoną do rodzimej kompetencji językowej. Zdobędą również wiedzę o literaturze, kulturze, historii i realiach anglojęzycznego obszaru językowego, pozwalającą na praktyczne jej wykorzystanie w wielu _MG_1162działaniach i rozwijanie umiejętności, na które jest duże zapotrzebowanie na obecnym rynku pracy.

Studenci od II roku wybierają specjalizację nauczycielską lub specjalizację język angielski z językiem niemieckim w biznesie i turystyce. Na pierwszej nabędą umiejętności stosowania technik i metod nauczania języka angielskiego jako obcego oraz otrzymają formalne kwalifikacje do nauczania tego języka w szkołach zgodnie z Rozporządzeniem MEN. Na drugiej specjalizacji studenci nabędą umiejętności językowe – niezbędne dla komunikacji z niemieckojęzycznymi partnerami biznesowymi oraz dla kompleksowej obsługi niemieckojęzycznych turystów. Absolwent będzie mógł podjąć zatrudnienie między innymi w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, krajowych i zagranicznych, w sektorze turystyczno-hotelarskim, czy w biurach promocji i współpracy zagranicznej.

Obydwie specjalizacje przygotowują studentów do podjęcia studiów drugiego stopnia na specjalności: filologia angielska.

Filologia Germańska z Językiem Angielskim

   UCZELNIA OFERUJE NOWĄ SPECJALIZACJĘ OD ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018!

specjalizacja:
biznes i turystyka – nowość!


Studia trwają trzy lata i kończą się zdobyciem tytułu licencjata. Studenci tej specjalności opanują czynnie język niemiecki na poziomie co najmniej C1, a język angielski na poziomie co najmniej B2 PLUS, poznają kulturę i tradycje naszych zachodnich sąsiadów. Z umiejętnościami, jakie zdobywają podczasstudenci studiów, z łatwością odnajdą się na rynku pracy. Sporo niemieckich firm ma w Polsce swoje filie i oddziały,  również rozwój polskiej turystyki i hotelarstwa stwarza zapotrzebowanie na osoby posługujące się biegle językiem oraz znające obyczaje społeczeństwa zachodniego.

Absolwenci studiów licencjackich będą mogli kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia na  kierunku filologia germańska oraz kulturoznawstwo, jak również dziennikarstwo.

Na skróty

Partnerzy Uczelni: