Dla Studentów

Wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w aspekcie mobilności studentów są okazją do podnoszenia w znaczący sposób własnych kompetencji, m.in zawodowych, językowych, co przyczynia się do zwiększenia szans na zatrudnienie i daje lepsze perspektywy pracy. Ważnym aspektem udziału w programie jest poznanie i otwarcie na nową kulturę, tradycję, zwiększenie świadomości międzykulturowej, aktywne współuczestnictwo w życiu danego społeczeństwa, nawiązywanie nowych znajomości. Wszystko to wiąże się z większą otwartością, tolerancją, poszerzeniem horyzontów, usamodzielnieniem studentów oraz poczuciem własnej wartości i przynależności kulturowej.

W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcim iu możliwa jest realizacja wyjazdów studentów w ramach działań:

SMS (STUDENT MOBILITY STUDY ) – wyjazdy studentów na studia;

SMP (STUDENT MOBILITY for  TRAINEESHIPS ) – wyjazdy studentów na praktyki zagraniczne.

Na skróty

Partnerzy Uczelni: