Spotkanie JM Rektora w Małopolskim Kuratorium Oświaty w Krakowie

W dniu 14 lipca br. JM Rektor naszej Uczelni spotkał się z Małopolskim Kuratorem Oświaty Panią Barbarą Nowak oraz Małopolskim Wicekuratorem Oświaty Panią Haliną Cimer. Podczas spotkania poruszono wiele istotnych kwestii, jak problemy średniego oraz wyższego szkolnictwa zawodowego. Z zainteresowaniem Małopolskie Kuratorium Oświaty przyjęło informacje JM Rektora o rozwoju oświęcimskiej uczelni i propozycjach studiów podyplomowych pod patronatem Kuratorium. Obie strony wyraziły chęć kontynuacji cyklicznych spotkań. Należy przypomnieć, że JM Rektor jest Przewodniczącym Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych.

Resized_20170713_115359

Na zdjęciu Małopolski Kurator Oświaty Pani Barbara Nowak, JM Rektor 
prof. zw dr hab. Witold Stankowski oraz Małopolski Wicekurator Oświaty 
Pani Halina Cimer.

Na skróty

Partnerzy Uczelni: