Zarejestruj się!

Zanim przystąpisz do rejestracji – zapoznaj się z poniższą instrukcją:

 

KROK 1

Kliknij zarejestruj się u dołu strony.

KROK 2

Wpisz własny login i hasło.

KROK 3

Przeczytaj instrukcję na głównej stronie w systemie rekrutacyjnym.

KROK 4

Wypełnij dane osobowe. Formularz musi zawierać uzupełnione wszystkie rubryki (pola), w szczególności aktualny numer telefonu kontaktowego.

Uwaga!
Kandydat ponosi konsekwencje błędnego wypełnienia pól formularzy w systemie, ich niewypełnienia lub podania informacji nieprawdziwych.

KROK 5

Wybierz kierunek studiów.

KROK 6

Następnie wpisz uzyskane procenty/punkty w przypadku nowej matury lub oceny z poszczególnych przedmiotów w przypadku starej matury, wg przelicznika:

celujący                      100 punktów
bardzo dobry            85 punktów
dobry                           70 punktów
dostateczny              50 punktów
dopuszczający         30 punktów

KROK 7

Zanim wpiszesz wyniki matury, zapoznaj się z informacją podaną w zakładce rekrutacja, określającą szczegółowe zasady przeliczania. Kandydaci, którzy zdawali maturę na poziomie rozszerzonym – wpisują uzyskany wynik z poziomu podstawowego plus dodatkowe punkty przeliczone wg zasady przedstawionej w systemie rekrutacyjnym we wskazówkach w punkcie 3. W przypadku rejestracji na studia drugiego stopnia należy wpisać ocenę uzyskaną na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia.

KROK 8

Opłaty rekrutacyjne w kwocie 80 zł należy dokonać w terminie do trzech dni od zarejestrowania się (zalogowania się) w systemie rekrutacyjnym. Osoby, które nie dokonają wpłaty nie zostaną uwzględnione przez system rekrutacyjny.

Dane do przelewu znajdują się po zalogowaniu do systemu rekrutacyjnego w zakładce: Kierunki (po wybraniu kierunku), po prawej stronie poprzez kliknięcie w pole [Przelew]. W tytule opłaty należy napisać: nadane id, kierunek studiów (odpowiednio: filologia, pielęgniarstwo, politologia, pedagogika, wychowanie fizyczne, zarządzanie, zarządzanie i inżynieria produkcji), tryb studiów (stacjonarne, niestacjonarne)

np.: 8-15, politologia, niestacjonarne

Numer konta bankowego 79 1090 2590 0000 0001 3232 5005 /Bank Zachodni WBK S.A./

KROK 9

Sprawdź w systemie rekrutacyjnym czy wyświetlają się poprawnie dane osobowe i numer telefonu kontaktowego (w przypadku wystąpienia błędów przy rekrutowaniu się na Uczelnię) oraz czy wyświetlają się punkty wpisane z matury.

Kandydat, który pozytywnie przejdzie etap rejestracji, otrzyma informację na założone przez siebie w momencie rejestracji konto internetowe. PESEL pojawi się także w zakładce wyniki rekrutacji.

Pozytywne przejście rejestracji elektronicznej nie stanowi ostatecznej decyzji o przyjęciu na studia.

KROK 10

Ostateczna decyzja o przyjęciu kandydata na studia nastąpi po złożeniu przez niego wymaganych dokumentów i uiszczeniu wymaganych opłat. Ostateczna lista przyjętych na studia zostanie ogłoszona w zakładce wyniki rekrutacji, a decyzję o przyjęciu na I rok studiów zostaną doręczone kandydatom.

kliknij

 

 

Na skróty

Partnerzy Uczelni: