Opłaty za rekrutację / studia

Opłaty za postępowanie rekrutacyjne

Opłata za postępowanie rekrutacyjne jest obowiązkowa i wynosi 80 zł.

Opłatę należy uiścić do trzech dni roboczych od rejestracji w systemie (w przypadku rekrutacji elektronicznej) lub do trzech dni roboczych od złożenia podania wraz kompletem dokumentów (w przypadku rekrutacji uzupełniającej).

UWAGA! Kandydat, który ubiega się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek studiów, zobowiązany jest uiścić wielokrotność opłaty rekrutacyjnej, zgodnie z ilością wybranych kierunków.

Przy składaniu dokumentów w procesie rekrutacji należy dołączyć dowód wpłaty za postępowanie rekrutacyjne na konto Uczelni.

Bank Zachodni WBK S.A.
Numer konta: 79 1090 2590 0000 0001 3232 5005

Uczelnia nie posiada kasy do wpłat pieniężnych.


Opłata za indeks i legitymację jest jednorazowa, obowiązkowa i wynosi 9 zł.

Przy składaniu dokumentów w procesie rekrutacji należy dołączyć również dowód wpłaty za indeks i legitymację na konto Uczelni.

Bank Zachodni WBK S.A.
Numer konta: 45 1090 2590 0000 0001 3232 4938

Uczelnia nie posiada kasy do wpłat pieniężnych.

Opłaty za studia

Studia stacjonarne są nieodpłatne!


Opłaty za semestr na studiach niestacjonarnych wynoszą:

-na kierunku Pedagogika, studia licencjackie

-na pozostałych kierunkach, studia licencjackie

-dla studiów inżynierskich (ZIP, Informatyka)

-na kierunku Pielęgniarstwo, studia magisterskie

-na pozostałych kierunkach, studia magisterskie (Politologia)

1.700 zł

2.000 zł

2.200 zł

2.500 zł

2.100 zł

Na skróty

Partnerzy Uczelni: